รับติวภาษาไทย 
ติวโดย ติวเตอร์เอกภาษาไทย  อักษรศาสตร์ จุฬาฯ , ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำ

มีความสามารถ ประสการณ์สอน และมีคุณภาพ การันตีคะแนนดีขึ้น 100 %

น้องชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา
 • ติวเพิ่มเกรด
 • ติวสอบ O-NET
 • ติวสอแข่งขันวิชาการ
 • ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ
 • สอนอ่าน เขียน ภาษาไทยพื้นฐาน  และอื่นๆ
น้องๆชั้นมัธยมต้น
 • ติวเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
 • ติวสอบ O-NET
 • ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ
 • ติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
 • ติวสอแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ  และอื่นๆ
น้องๆชั้นมัธยมปลาย 
 • ติวเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
 • ติวสอบ gat เชื่อมโยง
 • ติวสอบ รับตรงเข้ามหาวิทยาลัย
ติวเตอร์เกียรตินิยม ผลสอบ gat เชื่อมโยง 150 คะแนนเต็ม  รับรองว่า คะแนนเต็มวิชา gat เชื่อมโยง ไม่ไกลเกินกว่าที่น้องๆจะทำได้แน่นอน

 

วิชาที่รับติว
 

Copyright (c) 2006 by Your Name