รับสอนภาษาญี่ปุ่น บริการสอนตามบ้าน สามารถนัด วัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้เรียนสะดวกได้ พร้อมเทคนิคการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนเก่งภาษาญี่ปุ่นได้ในเวลาอันสั้น
ข้อดีของการเรียนตัวต่อตัว-และ ( กลุ่มย่อย 1-5 คน )ที่บ้าน
  1. ช่วยสอนปรับพื้นฐาน จี้ตัวต่อตัว  ทำให้ผู้สอนรู้ระดับและปัญหาของผู้เรียน ทำให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และสามารถดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง จึงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นได้ในเวลาอันรวดเร็ว
  2. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ด้วยบริการสอนถึงบ้าน หรือสถานที่อื่นๆที่ท่านสะดวก ไม่ต้องเดินทางให้เหนือย
  3. เรามีเอกสารในการประกอบการสอนที่ช่วยให้ท่านเพิ่มพูนความรู้ได้เต็มที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม 
        
ผู้สอน เรียนเอกภาษาญี่ปุ่น จากจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ เกษตรฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ

หลักสูตรที่เปิดสอน
  • รับติวภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน 
  • ติวสอบวัดระดับภาษา N5 - N1
  • สอนสนทนาภาษาญี่ปุ่น เด็ก และผู้ใหญ่ 
  • ติวสอบ PAT7 ภาษาญี่ปุ่น
  • ติวสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียนทั่วไป
  • ติวสอบรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ 
รับสอนภาษาญี่ปุ่นโดยติวเตอร์คัดสรรค์ มีคุณภาพ และประสบการณ์สูง รับรองผลการเรียนดีขึ้น 100%  

 


พี่ติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น 

 
พี่ออง 
อักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พี่ยูกะ 
มุนษย์ศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พี่มะยม
มนุษยศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พี่เบญ
ศิลปศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
 
   
 
พี่แหวน
มนุษศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
พี่อร
มนุษศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
พี่หวาน
อักษรศาสตร์ เอกเอเชีย โทญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 


วิชาที่รับติว
 

Copyright (c) 2006 by Your Name