รับสอนภาษาเยอรมัน

รับสอนภาษาเยอรมัน ทุกระดับชั้น  ตั้งแต่อนุาล-อุดมศึกษา

ทีมผู้สอน อักษรศาสตร์ จุฬาฯ  ศิลปศาสตร์  ธรรมศาสตร์  ฯลฯ  เอกภาษาเยอรมัน  มีประสบการณ์สอน และมีความสามารถติวได้ทุกวัตถุประสงค์

สามารถเลือกวัน เวลา สถานที่เรียนได้เอง สะดวก ประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 


หลักสูตรที่รับติว
  • รับติวภาษาเยอรมันเบื้องต้น สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
  • รับติว PAT 7 ภาษาเยรมัน เพื่อสอบเข้ามหาวิยาลัย
  • รับติวสอบ วัดระดับ A1 ฯลฯ เพื่อเตรียมตัวไปต่างประเทศ

หลักการเรียน  เน้นความเข้าใจ เก็งตามแนวข้อสอบ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่น่าเบื่อ มีเทคนิคที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย 
ทีมติวเตอร์สอนภาษาเยอรมัน
น้องๆที่เรียนภาษาเยอรมันวิชาที่รับติว
 

Copyright (c) 2006 by Your Name