รับติวสอน gat eng หรือ แกทอังกฤษ  และภาษาอังกฤษ ทุกระดับ โดยพี่ๆจากคณะอักษรจุฬา และ ศิลปศาสตร์ เอกอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยผู้สอนแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการสอนมาไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และมีผลงานในการติว gat อังกฤษ มากมาย จนลูกศิษย์หลายๆท่านประสบความสำเร็จ 


รับติว Gat ภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว หรือ กลุ่มย่อย
  • สอนตามแนวข้อสอบ Gat ภาษาอังกฤษ
  • สอนโดยเน้นที่ความเข้าใจ ทั้ง grammar  vocab  Readding error 
  • สอนเทคนิคการทำข้อสอบ เช่น การเดา การตัดตัวเลือก ฯลฯ

เหตุุผลดีๆที่ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจจากน้องๆ ให้เราเป็นผู้ถ่ายทอดสอน อังกฤษให้น้อง
  1. เราคือติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ที่รับติว gat อังกฤษ ให้กับน้องๆมานับร้อย จนมีผลงานที่ทำให้น้องๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลดังมากมาย 
  2. ผู้สอนของเราคือผู้ที่จบสายตรงด้านภาษา จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬา และ คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์  (ให้สายตรงด้านภาษาสอนดีที่สุดครับ ตรงจุด ไม่เสียเวลาน้องๆ )
  3. เราสอนตามพื้นฐานของผู้เรียน ตรงจุด การเรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่่มย่อย ช่วยให้ผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง และทำให้ว่ารู้เรียนอยู่ในระดับไหน (ถ้าน้องอ่อน พี่ไล่พื้นฐานให้ใหม่ แต่ถ้าน้องเก่งอยู่แล้วพี่ Advance ให้เลย )
ลักษณะข้อสอบ Gat ภาษาอังกฤษ ที่ควรทราบ

 ข้อสอบ gat อังกฤษ มีทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน 

แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท ต่างๆ ดังนี้ 
พาร์ทที่ 1 speaking  ข้อสอบจะเป็นลักษณะบทสนทนาถาม-ตอบ คุยโต้ตอบกัน  จะเป็นลักษณะกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

พาร์ทที่ 2 Vocabulary จะเป็นส่วนของคำศัพท์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
                                                    1.odd one out คือให้เลือกคำศัพท์ที่ต่างจากพวก
                                                    2.meaning Recognition คำที่มีความหมายเหมือนกัน
                                                    3.meaning in context เลือกคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 

พาร์ทที่ 3 Readding  จะเป็นการอ่านบทความ / ป้าย /โฆษณา / รับสมัครงาน /รายงานสภาพอากาศ ฯลฯ 

พาร์ทที่ 4 structure and writting  ในพาร์ทนี้ ข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
                                                    1.Error test เพื่อวัดความแม่นยำด้านไวยกรณ์ 
                                                    2.เติมประโยคให้สมบูรณ์ 
                                                    3.เรียงประโยค


ครูผู้สอน Gat ภาษาอังกฤษ


         น้องๆในสถาบัน

       

   

   

  

  
วิชาที่รับติว
 

Copyright (c) 2006 by Your Name