เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย 1-5 คน รับสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ระดับมหาวิทยาลัย และวัยทำงาน (ราคาเริ่มต้นเพียง 200/1ชั่วโมง /ยิ่งเรียนหลายคนยิ่งถูก) โดยทีมงานสอนของเรานั้นล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ และมีประสบกาณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน อาทิ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ,ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ,มนุษศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
 
           บริการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษของเรานั้น ท่านสามารถ ระบุ วัน เวลา สถานที่ เพศของติวเตอร์ คุณวุฒิของตัวเตอร์ได้ว่า ต้องการติวเตอร์ที่มีบุคคิก นิสัยอย่างไร 

           ตลอดระยะ 7 ปีที่อยู่ในแวดวงสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ทำให้เราทราบถึงปัญหาของคนไทยที่ทำให้คนไทยอ่อนภาษาอังกฤษ เราจึงมีหลักสูตรแบบแผนที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ ด้วยเทคนิคการสอนที่เราบ่มมากว่า 7 ปี และนักเรียนที่เราสอนนับไม่ถ้วนล้วนประสบความสำเร็จ  (สอบถามเรื่องเรียนโทร 061-876-7972 )

หลักสูตรที่เราเปิดสอนมีดังนี้
ระดับประถมศึกษา             ติวเพิ่มเกรด สอนการบ้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอักฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ  สนทนาภาษาอังกฤษ 
                                       ติวเพื่อสอบเข้า ม.1  ติวสอบแข่งขันอื่นๆ  เช่น ติวสอบเพชรยอดมงกุฏ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ติวเพิ่มเกรด  สอนการบ้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ  สนทนาภาษาอังกฤษ
                                       ติวเพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ติวเพิ่มเกรด สอนการบ้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ
                                       ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ติวสอบรับตรง ติวสอบแข่งขันอื่น ๆ เช่น CU TEP, TU GET,  
                                       SMART I, SAT READING , TOEIC ,TOFEL  
บุคคลทั่วไป                       อังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  ติวสอบแข่งขัน  ติวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

       

วิชาที่รับติว
 

Copyright (c) 2006 by Your Name