รับติว CU AAT 

ผู้สอนติวเตอร์เกียรตินิยม จากจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์  มีประสบการณ์ และมีความสามารถ 

ข้อสอบ Cu AAT แบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์  
ข้อสอบแต่ละวิชา ติวโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชานั้น ๆ 

พี่ติวเตอร์จะช่วยน้องๆ สรุปเนื้อหาวิชาต่างๆ ตามหัวข้อที่ใช้สอบ อย่างครบถ้วน
มีเทคนิคการทำข้อสอบ ทำให้น้องๆไม่พลาด และเป็นการสอนที่เข้าใจง่าย แม้จะพื้นฐานไม่ดีก็ตาม 

รับรองผลสอบดีขึ้น 100 % 

 

วิชาที่รับติว
 

Copyright (c) 2006 by Your Name