อัตรค่าบริการและหลักสูตรที่เปิดสอน 
******* เรียนมากกว่า 1 คน ค่าสอนยิ่งถูกลงนะครับ 
******* หากในการสอนครั้งแรก ผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่พอใจผู้สอน สามารถโทรมาเพื่อขอเปลี่ยนผู้สอนได้นะครับวิชาที่รับติว
 

Copyright (c) 2006 by Your Name