รับติวเคมีและติวpat 2โดยทีมพี่จากจุฬา-มธ จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รู้จริงเรื่องเคมี ต้องเราเท่านั้น )

              บริการรับติวเคมีในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับมัธยม-มหาวิทยาลัยที่บ้านนักเรียนหรือ นอกสถานที่ รับติวทั้งเดี่ยวและกลุ่ม โดยติวเตอร์ผู้มากประสบการณ์มากกว่า 5 ปี สอนด้วยความเข้าใจ มีหลักคิดการจำที่ช่วยให้น้องทำข้อสอบได้ผ่านฉลุย รวมไปถึงเทคนิค สูตรต่างๆที่จะช่วยให้น้องๆเข้าใจในวิชาเคมีมากขึ้น เรียนเน้นสบายๆไม่เครียด เข้าใจง่าย ด้วยรูปแบบการสอนตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย ทำให้เรามั่นใจว่าสามารถเข้าไปแก้ไขในวิชาเคมีที่น้องๆอ่อนได้อย่างตรงจุดแน่นอน สอนตามพื้นฐานผู้เรียน พี่จะอธิบายจนกว่าน้องจะเข้าใจ ทำให้น้องๆไม่เสียเวลาและเงินทองที่มาเรียนกับพี่ๆจุฬา ธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับอุดมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      รับติวเคมีพื้นฐาน  ห้องเรียน Gifted และอื่นๆ อาทิ ติวสอบแข่งขัน สอวน.เคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รับติวเคมีพื้นฐาน,เคมี ม.4-ม.6,ติวสอบรับตรง, รับติวpat 2 ,ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เนื้อหาเคมีของม.ปลายที่รับติว ยกตัวอย่างเช่น
--อนุภาคมูลฐานของสสาร , การรวมตัวกันเกิดเป็นอะตอม -โมเลกุล-ธาตุ-สารประกอบ ,สูตรการท่องจำตารางธาตุ
--ประเภทของสารประกอบ  การอ่านชื่อสารประกอบ การเขียนสูตรสารประกอบ และการรวบตัวของสารประกอบ
-- สารละลายและการจำแนกตัวทำละลายและตัวถูกทำละลาย ปริมาณที่เรียกว่าโมล ความเข้มข้นโมลต่อลิตร ความเข้มของข้นโมล่อ KG
-- กฏทรงพลังงาน กฎทรงมวล กฏสัดส่วนคงที่ การทำความเข้าใจสมการของเคมีเบื้องต้น รูปแบบของสมการเคมีที่ควรได้รู้จัก และอื่นๆ


ทีมสอนเคมีบางส่วน

น้องๆในสถาบัน


วิชาที่รับติว
 

Copyright (c) 2006 by Your Name